Descàrregues

Troba aquí els documents, informes, articles i Papers de Javi López

En aquest apartat podràs descarregar-te alguns dels documents més destacables que ha treballat Javi López en la seva legislatura: informes del Parlament Europeu, papers o articles en els quals ha participat com a polític.

Defensa del multilateralisme

Informe de la defensa del multilateralisme

El multilateralisme, la voluntat d’ordenar el món a través del diàleg, normes i institucions comunes està en crisi.

Vivim en un món amb una alta competència entre grans poders en el qual s’instrumentalitza com a arma l’energia, el comerç, la migració o la informació. Un món al mateix temps, profundament interconnectat i replet de vulnerabilitats compartides.

Si bé el sistema multilateral continua sent la millor fórmula per a resoldre els desafiaments globals complexos en un món interdependent, cal reconèixer les limitacions de l’actual bastimentada institucional i abordar la seva reforma i reconstrucció amb l’objectiu de guanyar en eficàcia, inclusivitat i orientació a resultats.

Un debat que el Parlament Europeu aborda amb l’informe sobre la UE i la defensa del multilateralisme, del qual Javi López ha estat ponent.

El multilateralisme està en el nucli dels valors de la UE, i tots dos formen una valuosa simbiosi. Consolidar una UE com a actor geopolític real i influent és fonamental per a defensar amb major eficàcia un ordre global basat en regles i normes.

Descàrrega l’informe de la defensa del multilateralisme

Informe de qualitat de l'aire

Informe de qualitat de l’aire

Un aire net és essencial per a la salut humana, la qualitat de vida i el medi ambient, establint-se com una prioritat sanitària mundial en els Objectius de Desenvolupament Sostenible. Segons l’Organització Mundial de la Salut, la contaminació atmosfèrica representa el major risc mediambiental per a la salut a Europa i afecta de manera desigual a les regions, els grups socioeconòmics i d’edat, provocant, segons les estimacions més recents de l’Agència Europea del Medi Ambient, prop de 400.000 morts prematures a l’any. Així ho constata l’informe d’implementació de les Directives de Qualitat de l’Aire del qual Javi López, va ser ponent.

Un elevat nombre d’Estats membres incompleixen de manera sistemàtica les normes vigents de qualitat de l’aire i no han adoptat mesures suficients per a millorar la qualitat de l’aire i reduir al mínim els valors excessius. En aquest sentit, l’Informe proposa situar la lluita contra la contaminació atmosfèrica al centre del Pla de Recuperació, integrant-la en tota la legislació de la Unió, així com un major i millor mesurament de la qualitat de l’aire i mesures més estrictes per als sectors més contaminants.

Descàrrega l’informe de qualitat de l’aire

Informe de Desigualdades

Informe de Desigualtats

Informe Combatre la desigualtat com a palanca per al creixement la creació d’ocupació

L’augment de les desigualtats és una de les principals causes dels mals que sacsegen a Europa, entre ells el populisme, la xenofòbia i els extremismes. Així ho constata l’informe del Parlament Europeu Combatre la desigualtat com a palanca per al creixement la creació d’ocupació del que Javi López va ser ponent.

La desigualtat no només erosiona la confiança social i el suport a les institucions, segons l’informe, sinó que frustra la innovació i acaba soscavant la pròpia economia. En aquest sentit, proposa una bateria de mesures en el mercat laboral, de millora de l’Estat del Benestar o de promoció de la igualtat de gènere per fer front a l’augment de les desigualtats.

Descàrrega l’informe de desigualtats

Informe de Latinoamérica

Informe de Llatinoamèrica

El nou escenari internacional obliga a rellançar les aliances internacionals i obre una oportunitat per  afiançar les relacions entre Europa i Amèrica Llatina; així ho recull l’informe del Parlament Europeu “Les Relacions polítiques UE – Llatinoamèrica” del que  Javi López va ser el seu ponent.

Les relacions entre ambdues regions deuen impulsar la protecció del multilateralisme i unes relacions internacionals guiades per les normes, el diàleg i la cooperació. En aquest sentit, l’informe proposa enfortir les relacions entre la UE  y Llatinoamèrica per defensar un creixement inclusiu, combatre el canvi climàtic o promoure la igualtat de gènere.

Descàrrega el informe de Latinoamérica

Start typing and press Enter to search