Dia d’Europa: tornem al cor d’Europa!

En el Dia d’Europa, volem no només recordar qui som i que hem construït sinó mirar al futur. El projecte europeu no es pot donar per garantit, són moltes les amenaces que ens envolten: del replegament nacional a l’ultradreta, de la crisi de refugiats a la desigualtat econòmica i social. Però no defallirem en la nostra fita de construir una Europa socialment més justa i feminista, de tornar al cor d’Europa!

En aquest 9 de maig els socialistes volem fer un crit de reivindicació perquè volem tornar a ser protagonistes de la història europea, per construir entre tots un espai de prosperitat i igualtat en un món ple de reptes globals. Així, fem una crida per una major integració europea basada en major benestar i la construcció de societats inclusives. Hem d’afrontar, amb una narrativa forta des de l’esquerra, els reptes del segle XXI que inclouen la robotització i les noves relacions de producció, el reciclatge professional, la sostenibilitat de les prestacions socials, el repartiment de la riquesa i la lluita contra la desigualtat, el canvi climàtic, una major integració en seguretat i defensa, i el desenvo- lupament econòmic sostenible on l’ocupació ha de ser un vehicle de cohesió social a nivell europeu.
A un any de les properes eleccions al Parlament Europeu, els socialistes catalans treballem de la mà de la nostra família política –la socialdemocràcia europea- per tenir una estratègia conjunta de cara a aquests comicis que seran crucials per al futur de la UE. Treballarem per tenir un Manifest comú ambiciós i que doni respostes als problemes dels ciutadans, en especial dels joves i les dones. Així mateix, ens comprometem a implicar-nos en el procés d’elecció del nostre candidat comú a la Presidència de la Comissió Europea, alhora que impulsarem el màxim de participació possible en aquestes eleccions.
Com a socialistes, com a europeistes, ho tenim clar: volem tornar al cor d’Europa per transformar la nostra societat en benefici de la majoria, dels que més ho necessiten, basant-nos sempre en els valors de la igualtat, la justícia social i la llibertat.
Pots descarregar el Manifest del PSC Partit dels Socialistes de Catalunya en aquest link

internacional.internacional.socialistes.cat/files/fitxers/download/dfc6a0149b0b221d4d73ac3d852dd233

Recent Posts

Start typing and press Enter to search