“Hem aconseguit que la lluita contra la desigualtat sigui una prioritat en les polítiques socials i econòmiques de la UE”

La Comissió d’Ocupació i Afers Socials del Parlament Europeu ha aprovat l’Informe, a iniciativa de l’Eurodiputat del PSC Javi López, sobre el combat contra les desigualtats econòmiques com a condició per crear ocupació i creixement, amb 37 vots a favor i només 5 en contra.

Javi López, que com a ponent designat pel Parlament Europeu ha liderat la tasca, s’ha mostrat molt optimista al valorar els resultats aconseguits amb l’aprovació de l’Informe: “Avui, el Parlament ha donat una passa definitiva per fer que les Institucions Europees posin per primera vegada la lluita contra la desigualtat econòmica en el centre de les seves polítiques, no només socials sinó també econòmiques”.

L’Informe aborda des de diferents vessants un problema que requereix un diagnòstic complex sobre l’origen i les conseqüències de la desigualtat. A la vegada es proposen mesures tant a nivell europeu com nacional, i una guia integral per abordar la problemàtica tant a curt com a llarg termini.

Entre les mesures que s’han aprovat avui a la Comissió, i que està previst que s’aprovin definitivament al Plenari del Parlament Europeu a Estrasburg el proper mes de novembre, destaquen:

La introducció al Semestre Europeu (que és l’instrument de coordinació de polítiques econòmiques que la UE utilitzar per controlar l’actuació econòmica dels Estats membres i recomanar-los mesures per corregir els seus dèficits), l’avaluació de la desigualtat a Europa, vinculant les polítiques econòmiques amb les socials.

S’ha encarregat a la Comissió un estudi sobre la creació a nivell nacional de Programes de Garantia d’Ocupació Pública als treballadors aturats que no trobin feina.

Insistir en la necessitat que la UE faci factible la creació d’una Subsidi d’Atur Europeu que complementi els sistemes nacionals.

Assegurar que no només els Estats però també les Institucions Europees garanteixen els drets fonamentals dels treballadors i específicament el dret a la negociació col·lectiva.

Insta la Comissió a que allargui i millori les previsions de fons i la cobertura de la Garantia Juvenil així com que garanteixi que els Estats membres ofereixin educació de 0 a 3 anys d’accés universal i assequible per tothom.

Garantir la creació del Programa de Garantia Infantil que els socialistes europeus hem promogut des de fa anys, perquè tots els nens en situació de pobresa o exclusió tinguin dret de forma gratuïta a serveis com l’educació, la sanitat i dret a l’alimentació i a un habitatge dignes.

Reafirmar la posició del Parlament sobre la necessitat de tenir una Directiva Marc sobre un programa comú de renda mínima garantida a tots els Estats membres.

Finalment se li ha encarregat a la Comissió que realitzi un estudi sobre quin seria l’índex salarial per mantenir una vida digna, estimant el cost de la vida i els ingressos aproximats necessaris a nivell nacional i regional si cal, per satisfer les necessitats bàsiques de la família.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search