Javi López denuncia el maltractament en la compravenda i cria d’animals.

L’Eurodiputat Javi López ha presentat dues preguntes a la Comissió Europea treballades de forma conjunta amb la ONGD animalista Nova Eucària en relació a la defensa dels drets animals, vinculades amb la importació, cria i compravenda d’animals.

“Espanya està treballant per des-cosificar els animals, per això cal treballar per adaptar les nostres polítiques en aquesta direcció i amb aquesta sensibilitat he volgut plantejar dues preguntes a la Comissió per a treballar en defensa dels drets dels animals.” Explica López, qui ha treballat amb Nova Eucària per a plantejar a la Comissió alguns dels reptes actuals en matèria d’animals domèstics. “Cal plantejar les polítiques referents als animals amb una perspectiva de prevenció per a evitar la gran problemàtica que patim actualment d’abandonament de mascotes i d’invasió d’espècies no autòctones al nostre territori. Situacions que afecten la vida dels animals i també a la salut pública, que afecta directament a la ciutadania.”

Segons Anna Carbonell, directora de Nova Eucària “des que vam iniciar aquest projecte vam poder comprovar les moltes preguntes relatives a aquest tema que s’havien entrat al Parlament Europeu, demostrant la preocupació respecte a la importació i la cria en els Estats membre, sobretot en relació a les il·legalitats i els perills que suposa per als animals afectats i per a la salut pública”.

A continuació podeu trobar el text íntegre de la pregunta proposada que també ha co-signat l’ Eurodiputat dels Verds, Ernest Urtasun:

Diciembre 2017, el Congreso Español apoyó por unanimidad la admisión a trámite de la reforma del Código civil que busca eliminar la cosificación jurídica de los animales y que sean considerados como “seres vivos dotados de sensibilidad” como ya han hecho Alemania, Austria, Suiza, Francia y Portugal.

La importación de animales vivos considerados domésticos y exóticos acarrea peligro para la salud pública de la ciudadanía europeas puesto que en Estados terceros (no miembros) no existe siempre un control de la vacunación y las enfermedades de éstos.

La cría, compra y venta de animales va en contra de esta idea jurídica y ética y da una connotación de “bienes”, con lo que las personas que adquieren mediante compra sus vidas son más propensas a abandonarlos, dado que esta transacción fomenta la percepción cosificable. Es por esto que la cría de animales para la venta es la principal causa de masificación de perreras y protectoras.

¿Qué acciones está emprendiendo o tiene intención de emprender para acabar con la importación de animales vivos, considerados domésticos o exóticos, en el territorio europeo?

¿Qué acciones está emprendiendo o tiene intención de emprender para acabar con la cría de animales y su consecuente compra y venta?

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

Europa