Javi López

Barceloní. Nascut l’11 de novembre de 1985 (Madrid)

Javi López és eurodiputat del PSC al Parlament Europeu. Va ser escollit a les Eleccions Europees del 2014 i és titular de la Comissió d’Ocupació i Afers Socials i suplent de la Comissió d’Afers Exteriors. També és Secretari General Adjunt de la Delegació socialista espanyola al Parlament Europeu.

Des de la Comissió de Treball i Afers Socials ha treballat per combatre les desigualtats, la pobresa o l’atur i per millorar les condicions laborals i l’Estat del Benestar a Europa. En aquest sentit, ha estat el Ponent de l’Informe “El combat contra la desigualtat com a palanca pel creixement i la creació d’ocupació aprovat pel Ple del Parlament Europeu el 2017. Un Informe que reconeix l’impacte econòmic i institucional de les creixents desigualtats, compromet a la UE a combatre-les i proposa un full de ruta per a coordinar i desenvolupar mesures, normes i polítiques en aquest camp.

Ara treballa com a Ponent a l’ombra del S&D en l’Informe legislatiu de la Directiva de Condicions Laborals Transparents i Previsibles a la UE. La Directiva és una eina per desenvolupar el Pilar Europeu de Drets Socials i pretén reforçar els drets dels treballadors, combatre la precarització del mercat laboral i regular els contractes atípics que tenen una insuficient protecció, com el treball en plataforma.

També ha seguit i denunciat la deficient aplicació del programa de la Garantia Juvenil a Espanya i Catalunya tot reclamant la millora de les dotacions i cobertura a nivell europeu. D’igual forma va ser el responsable del Grup S&D sobre la posició del Parlament en la “Recomanació per a la integració d’aturats de llarga durada”  on es reclama reformar els serveis d’ocupació dotant-los de recursos necessaris per tractar de forma personalitzada i integrada aquesta problemàtica.

Està treballant per l’impuls d’una Garantia Infantil per combatre la pobresa infantil que garanteixi de forma gratuïta els serveis d’educació, salut, cura i accés a una bona nutrició i habitatge digne per a tots els nens europeus en situació de vulnerabilitat. Per iniciativa pròpia ha volgut introduir en l’agenda el sobre-endeutament sobrevingut de persones i famílies, proposant un marc regulatori europeu que garanteixi un mínim estàndard de protecció.

També es va involucrar en la fallida renovació de la Directiva de Maternitat i ara ho fa en l’actual paquet de Conciliació Laboral que inclou la introducció d’un permís de paternitat i el reforçament del permís parental.

Des de la Comissió d’Afers exteriors ha centrat el seu treball en les àrees geogràfiques d’Amèrica Llatina i el Nord d’Àfrica-Orient Mitjà i ha seguit de prop la crisi humanitària de les persones refugiades, denunciant la falta de solidaritat i compliment dels compromisos d’acolliment i asil per bona part dels Estats membres. En el si de la Comissió ha participat en missions per a conèixer de primera mà i fer seguiment del procés de pau a Colòmbia, la reconstrucció de l’Iraq o la situació política a Egipte, Algèria o Tunísia.

En aquest sentit, ha estat el Ponent de l’Informe “Les relacions polítiques de la UE amb Amèrica Llatina” aprovat pel Ple del Parlament Europeu el 2017. Un Informe que fixa un marc de relacions biregionals i les situa com a prioritat estratègica de la política exterior de la Unió, en un moment on un basat en relacions internacionals sustentades en el multilateralisme, la cooperació i la normes estan en joc.

L’Informe recull com a objectius globals comuns per a la UE i LATAM: el creixement inclusiu i la reducció de la pobresa, la lluita contra el canvi climàtic, la protecció del multilateralisme o la igualtat de gènere.

Des del 2017 presideix el Grup de Treball sobre Veïnatge Sud des del qual la Comissió d’Exteriors fa un seguiment i anàlisi mensual de l’actualitat i les tendències de canvi a les regions de Magreb i Màixriq. En el si de la Comissió ha participat en missions pel  seguiment del procés de pau a Colòmbia, la reconstrucció de l’Iraq o la situació política a Egipte.

En aquest sentit, ha estat el Ponent de l’Informe “Les relacions polítiques de la UE amb Amèrica Llatina”  aprovat pel Ple del Parlament Europeu el 2017. Un Informe que fixa un marc de relacions biregionals i les situa com a prioritat estratègica de la política exterior de la Unió. L’Informe recull com a objectius comuns: el creixement inclusiu i la reducció de la pobresa, la lluita contra el canvi climàtic, la protecció del multilateralisme o la igualtat de gènere.

És membre de l’Assemblea Parlamentària EuroLlatinoamericana on co-presideix la Comissió d’Afers Socials, infància i joventut i ha estat el co-ponent de l’Informe “La lluita contra la pobresa i la desigualtat mitjançant les polítiques de cohesió social a Amèrica Llatina i Europa”. També és membre de la Delegació parlamentària pel Mercosur.

D’igual forma fa seguiment de les relacions entre la UE i Turquia i ha denunciat reiteradament la degradació institucional i democràtica del país. En aquest sentit, forma part de la Delegació parlamentària per Turquia i del Turkish Forum del Parlament Europeu.

Ha participat en les Missions d’Observació Electoral de la UE per les Eleccions presidencial de Tanzània de 2015 i com a cap de la Delegació del Parlament Europeu a les Eleccions locals de El Salvador el 2018.

Start typing and press Enter to search