Avís legal

1.- Titularitat

Per a donar compliment amb el que s’estableix en la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s’indiquen les dades d’informació general d’aquest lloc web:

2.- Termes d’ús

L’usuari s’obliga a utilitzar la informació continguda en la present pàgina Web per a les seves pròpies necessitats exclusivament i a no realitzar directa o indirectament cap mena d’explotació comercial dels continguts i serveis als quals té accés. L’usuari tindrà dret a l’accés lliure i gratuït de la informació pública recollida en aquesta, si bé JAVI LÓPEZ es reserva el dret a restringir l’accés a determinades seccions i serveis del Portal. És intenció de JAVI LÓPEZ JAVI LÓPEZ oferir en tot moment una informació veraç i actualitzada. No obstant això, aquesta informació pot contenir incorreccions tipogràfiques o fins i tot tècniques i JAVI LÓPEZ no es responsabilitza de la idoneïtat de la informació continguda en la Web.

3.- Enllaços (Links)

Aquesta Web pot oferir diferents enllaços amb altres pàgines Web de tercers, el contingut dels quals pot variar, de forma ràpida, per les característiques pròpies d’Internet. Per tant, JAVI LÓPEZ no es fa responsable de les informacions, serveis i contingut en general d’aquestes pàgines Web de tercers.

Qualsevol pàgina externa a la qual s’accedeixi des de la pàgina de JAVI LÓPEZ és independent i JAVI LÓPEZ no té cap control del contingut d’aquesta pàgina. A més, un enllaç amb qualsevol altra pàgina que no sigui de JAVI LÓPEZ no implica que aquesta recolzi o accepti cap responsabilitat pel seu contingut o ús.

En el cas que JAVI LÓPEZ tingués coneixement efectiu que l’activitat o la informació a la qual remeten aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o que pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització, actuarà amb la diligència necessària per a suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent com més aviat millor.

4.- Utilització de Cookies

Aquesta pàgina Web pot utilitzar cookies. L’usuari té la possibilitat d’impedir la generació de cookies, marcant la corresponent opció de menú en el seu programa de navegació encara que si opta per desactivar l’ús de les cookies és possible que es vegi afectat el funcionament d’aquesta pàgina Web.

Pot consultar la nostra política de cookies

5.- Drets de propietat intel·lectual i industrial

Els drets relatius a la propietat industrial i intel·lectual (a títol enunciatiu i no limitatiu: les marques, logotips, textos, fotografies, icones, imatges, etc., així com el disseny gràfic, codi font i altres elements de programari contingut en la present pàgina Web), són propietat de JAVI LÓPEZ. Per tant, estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial protegits per la legislació espanyola i internacional.

Sense la prèvia autorització escrita de forma fefaent de JAVI LÓPEZ no està permès utilitzar, reproduir, transmetre, manipular, així com qualsevol ús que excedeixi de la utilització necessària per a la visita de la pàgina i l’ús dels serveis oferts. L’accés als serveis subministrats no suposa per part de JAVI LÓPEZ renuncia, transmissió, ni cessió total o parcial dels drets derivats de la propietat intel·lectual i industrial, ni atribueix drets d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia i expressa autorització per escrit dels respectius titulars d’aquests drets, sense perjudici del dret de visualització i obtenció de còpia privada de seguretat de tals continguts, sempre que aquest dret s’exerciti segons els principis de bona fe i sempre que es mantingui inalterada la propietat intel·lectual i industrial del titular de tals drets, s’utilitzi sense finalitats comercials i exclusivament per a informació personal de l’usuari. La responsabilitat derivada de l’ús de materials protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial continguts en aquesta pàgina correspondrà exclusivament a l’usuari.

6.- Protecció de dades de caràcter personal

Les dades personals facilitades pels usuaris seran tractats conforme a la normativa de protecció de dades i concretament el Reglament europeu 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

Pot consultar la nostra política de protecció de dades

7.- Ètica i responsabilitat de l’usuari de la pàgina Web:

JAVI LÓPEZ no serà en cap cas responsable de l’ús de la Web que realitzi l’usuari. L’usuari s’abstindrà de dur a terme qualsevol conducta en l’ús de la Web o dels recursos posats a la seva disposició que atempti contra els drets de propietat intel·lectual o industrial de JAVI LÓPEZ o de tercers, que vulneri o transgredeixi l’honor, la intimitat personal o familiar o la imatge a tercers, o que siguin il·lícits o atemptin a la moralitat i deixarà en tot cas indemne a JAVI LÓPEZ front qualsevol reclamació, judicial o extrajudicial, que es presenti enfront d’ella com a conseqüència d’aquest ús. L’usuari s’abstindrà de dur a terme per qualsevol mitjà qualsevol destrucció, alteració, inutilització o danys de les dades, programes o documents electrònics pertanyents a JAVI LÓPEZ així com d’introducció o difondre en la Xarxa programes, virus, miniaplicacions, o qualsevol instrument físic o electrònic que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració en la Xarxa, en el sistema, o en els equips de tercers.

8.- Llei aplicable – Jurisdicció

La resolució de qualsevol controvèrsia o divergència relacionada amb el present lloc web es regirà per la legislació espanyola, sent exclusivament competents els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.