Informes parlamentaris

Descarrega els informes parlamentaris en què ha treballat Javi López, com a ponent, en les seves dues legislatures.

informe capacidad de despliegue rápido de la UE
CAPACITAT DE DESPLEGAMENT RÀPID DE LA UE
La Capacitat de Desplegament Ràpid serà un instrument clau per reforçar les nostres capacitats en matèria de seguretat i defensa. Es tracta d'una proposta de l'Alt Representant Josep Borrell arran de la frenètica i dificultosa evacuació de l'Afganistan a l'estiu del 2021, que va posar en evidència la necessitat de disposar de forces pròpies preparades per actuar amb celeritat en ambients hostils.

És el moment de dotar la nostra Unió de totes les capacitats i estructures necessàries per actuar de manera eficaç per protegir els nostres ciutadans, els nostres principis i valors, i els nostres interessos al món. Aquest informe recolza plenament la seva creació i implementació i presenta propostes sobre com s'haurien d'articular alguns dels elements principals.

CAPACITAT DE DESPLEGAMENT RÀPID DE LA UE

Informe Multilateralismo
La defensa del multilateralisme
La Capacitat de Desplegament Ràpid serà un instrument clau per reforçar les nostres capacitats en matèria de seguretat i defensa. Es tracta d'una proposta de l'Alt Representant Josep Borrell arran de la frenètica i dificultosa evacuació de l'Afganistan a l'estiu del 2021, que va posar en evidència la necessitat de disposar de forces pròpies preparades per actuar amb celeritat en ambients hostils.

És el moment de dotar la nostra Unió de totes les capacitats i estructures necessàries per actuar de manera eficaç per protegir els nostres ciutadans, els nostres principis i valors, i els nostres interessos al món. Aquest informe recolza plenament la seva creació i implementació i presenta propostes sobre com s'haurien d'articular alguns dels elements principals.

La Defensa del Multilateralisme

Informe clima
QUALITAT DE L'AIRE AMBIENT
Un aire net és essencial per a la salut humana, la qualitat de vida i el medi ambient. Segons l'Organització Mundial de la Salut, la contaminació atmosfèrica representa el risc mediambiental més gran per a la salut a Europa, que provoca prop de 400.000 morts prematures a l'any. Així ho constata l'informe d'implementació de les Directives de Qualitat de l'Aire de què Javi López va ser ponent.

Un nombre elevat d'Estats membres incompleixen de manera sistemàtica les normes vigents de qualitat de l'aire i no han adoptat prou mesures per millorar la qualitat de l'aire. En aquest sentit, l'Informe proposa situar la lluita contra la contaminació atmosfèrica al centre del Pla de Recuperació, integrant-la en tota la legislació de la UE.

QUALITAT DE L'AIRE AMBIENT

informe capacidad de despliegue rápido de la UE

Capacitat de desplegament ràpid de la UE

Informe Multilateralismo

La Defensa del Multilateralisme

Informe clima

QUALITAT DE L'AIRE
AMBIENT

informe capacidad de despliegue rápido de la UE

CAPACITAT DE DESPLEGAMENT RÀPID DE LA UE

La Capacitat de Desplegament Ràpid serà un instrument clau per reforçar les nostres capacitats en matèria de seguretat i defensa. Es tracta d’una proposta de l’Alt Representant Josep Borrell arran de la frenètica i dificultosa evacuació de l’Afganistan a l’estiu del 2021, que va posar en evidència la necessitat de disposar de forces pròpies preparades per actuar amb celeritat en ambients hostils.

És el moment de dotar la nostra Unió de totes les capacitats i estructures necessàries per actuar de manera eficaç per protegir els nostres ciutadans, els nostres principis i valors, i els nostres interessos al món. Aquest informe recolza plenament la seva creació i implementació i presenta propostes sobre com s’haurien d’articular alguns dels elements principals.

Informe Multilateralismo

LA DEFENSA DEL MULTILATERALISME

El multilateralisme, la voluntat d’ordenar el món a través del diàleg, les normes i les institucions comunes, està en crisi. Si bé el sistema multilateral continua sent la millor fórmula per resoldre els desafiaments globals complexos en un món interdependent, cal reconèixer les limitacions de l’estructura institucional actual i abordar-ne la reforma i la reconstrucció amb l’objectiu de guanyar en eficàcia, inclusivitat i orientació a resultats.

Un debat que el Parlament Europeu aborda amb l’informe sobre la UE i la defensa del multilateralisme, del qual Javi López n’ha estat ponent. Consolidar una UE com a actor geopolític real i influent és fonamental per defensar amb més eficàcia un ordre global basat en regles i normes.

Informe clima

QUALITAT DE L'AIRE AMBIENT

Un aire net és essencial per a la salut humana, la qualitat de vida i el medi ambient. Segons l’Organització Mundial de la Salut, la contaminació atmosfèrica representa el risc mediambiental més gran per a la salut a Europa, que provoca prop de 400.000 morts prematures a l’any. Així ho constata l’informe d’implementació de les Directives de Qualitat de l’Aire de què Javi López va ser ponent.

Un nombre elevat d’Estats membres incompleixen de manera sistemàtica les normes vigents de qualitat de l’aire i no han adoptat prou mesures per millorar la qualitat de l’aire. En aquest sentit, l’Informe proposa situar la lluita contra la contaminació atmosfèrica al centre del Pla de Recuperació, integrant-la en tota la legislació de la UE.

Informe Desigualdades
LA LLUITA CONTRA LES DESIGUALTATS
L'augment de les desigualtats és una de les causes principals dels mals que afecten Europa, entre ells el populisme, la xenofòbia i els extremismes. Així ho constata l'Informe del Parlament Europeu “Combatre la desigualtat com a palanca per al creixement i la creació d'ocupació”, del qual Javi López en va ser el ponent.

La desigualtat no només erosiona la confiança social i el suport a les institucions, segons l'informe, sinó que frustra la innovació i acaba soscavant la mateixa economia. En aquest sentit, proposa una bateria de mesures al mercat laboral, de millora de l'Estat del Benestar o de promoció de la igualtat de gènere per fer front a l'augment de les desigualtats.

LA LLUITA CONTRA LES DESIGUALTATS

Informe Latinoamerica
LES RELACIONS POLÍTIQUES UE-LLATINOAMÈRICA
El nou escenari internacional obliga a rellançar les aliances internacionals i obre una oportunitat per consolidar les relacions entre Europa i Amèrica Llatina; així ho recull l'Informe del Parlament Europeu “Les relacions política UE – Llatinoamèrica” del qual Javi López en va ser el ponent.

Les relacions entre les dues regions han d'impulsar la protecció del multilateralisme i unes relacions internacionals guiades per les normes, el diàleg i la cooperació. En aquest sentit, l'Informe proposa enfortir les relacions entre la UE i Llatinoamèrica per defensar un creixement inclusiu, combatre el canvi climàtic o promoure la igualtat de gènere.

LES RELACIONS POLÍTIQUES
UE-LLATINOAMÈRICA

Informe Desigualdades

La Lluita contra les desigualtats

Informe Latinoamerica

Las Relaciones Polítiques
UE-Llatinoamèrica

Informe Desigualdades

LA LLUITA CONTRA LES DESIGUALTATS

L’augment de les desigualtats és una de les causes principals dels mals que afecten Europa, entre ells el populisme, la xenofòbia i els extremismes. Així ho constata l’Informe del Parlament Europeu “Combatre la desigualtat com a palanca per al creixement i la creació d’ocupació”, del qual Javi López en va ser el ponent.

La desigualtat no només erosiona la confiança social i el suport a les institucions, segons l’informe, sinó que frustra la innovació i acaba soscavant la mateixa economia. En aquest sentit, proposa una bateria de mesures al mercat laboral, de millora de l’Estat del Benestar o de promoció de la igualtat de gènere per fer front a l’augment de les desigualtats.

Informe Latinoamerica

LES RELACIONS POLÍTIQUES UE-LLATINOAMÈRICA

El nou escenari internacional obliga a rellançar les aliances internacionals i obre una oportunitat per consolidar les relacions entre Europa i Amèrica Llatina; així ho recull l’Informe del Parlament Europeu “Les relacions política UE – Llatinoamèrica” del qual Javi López en va ser el ponent.

Les relacions entre les dues regions han d’impulsar la protecció del multilateralisme i unes relacions internacionals guiades per les normes, el diàleg i la cooperació. En aquest sentit, l’Informe proposa enfortir les relacions entre la UE i Llatinoamèrica per defensar un creixement inclusiu, combatre el canvi climàtic o promoure la igualtat de gènere.

Territori i PSC
Acció exterior de la UE
Transició ecològica justa