Acció exterior de la UE

Europa ha de ser un actor protagonista a l'ordre mundial i seguirem treballant perquè prevalguin els valors d'igualtat, inclusivitat i justícia social que encarna el Parlament Europeu.

La defensa del multilateralisme i d'una Europa forta, unida i referent en l'ordre mundial, amb especial atenció a la nostra aliança amb Llatinoamèrica.

Exteriors

Soc membre suplent de la Comissió d’Afers Estrangers del Parlament Europeu. En aquesta comissió treballo principalment els temes relacionats amb el desenvolupament i la implementació de la Política Exterior i de Seguretat Comuna de la Unió Europea, veïnat sud i ordre mundial i institucions multilaterals. He estat ponent de l’informe sobre la UE i la defensa del multilateralisme, aprovat el juliol del 2022, que advoca per un multilateralisme més eficaç, inclusiu i representatiu, en què la UE jugui un paper reforçat.

Seguretat i Defensa

Soc membre titular de la Subcomissió de Seguretat i Defensa del Parlament Europeu. En aquesta subcomissió treballo principalment els temes relacionats amb la millora i el reforç de les nostres capacitats en l’àmbit de la defensa, la implementació de la Política Comuna de Seguretat i Defensa de la Unió Europea, i les reformes necessàries per assolir una veritable autonomia estratègica. He estat ponent de l’informe sobre la Capacitat de Resposta Ràpida, aprovat l’abril del 2023, un instrument innovador per actuar de manera àgil i efectiva davant les crisis a l’exterior.

Llatinoamèrica

Soc President de la Delegació del Parlament Europeu a l’Assemblea Parlamentària Euro-Llatinoamericana i Copresident d’aquesta. L’Assemblea, que es reuneix dues vegades l’any, és un instrument de l’associació estratègica birregional i un pont parlamentari entre tots dos continents per enfortir-ne l’aliança i abordar els reptes comuns.

També he pogut participar en diferents missions d’observació electoral a la regió, especialment com a cap de la Missió d’Observació a les eleccions legislatives i presidencials a Colòmbia el 2021.

Intervencions

Territori i PSC
Transició ecològica justa
Informes parlamentaris