Política sobre Protecció de Dades

Reglament europeu 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

Tant la privacitat de les dades com la confidencialitat de la informació són aspectes importants per a JAVI LÓPEZ. Aquesta política de protecció de dades estableix la manera en què es tracten les dades de caràcter personal obtinguts per JAVI LÓPEZ i podrà variar amb el temps degut als possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i/o l’autoritat competent en cada moment. És per això que JAVI LÓPEZ es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-lo a novetats legislatives o jurisprudencials que es troben vigents en el moment precís en què s’accedeixi a la web.

Data última actualització: 25/05/2018

 

1.- Qui és el responsable del tractament?

El titular responsable del tractament de les teves dades personals és:

 

2.- Amb quina finalitat tractem les teves dades, com és la legitimació per al tractament i quins són els terminis de conservació?

 Les dades personals que JAVI LÓPEZ recapta són els estrictament necessaris per a la prestació dels serveis indicats a continuació i la gestió de la relació establerta, sent adequats, pertinents i no excessius, limitats al necessari en relació amb les finalitats per als quals són tractats.

Preguem que per a mantenir les dades actuals, exactes i llocs al dia, ens comuniquis qualsevol canvi o modificació que pugui produir-se.

SUBSCRIPTORS NEWS LETTER

Tractem les dades personals per a l’enviament periòdic de nostra news letter

 • Legitimació: La base legal per al tractament de les teves dades és el teu consentiment que es considera atorgat amb la subscripció al servei ja sigui a través del formulari Web o a través de qualsevol altre mitjà habilitat (com un butlletí físic o formulari en paper) i la consegüent acceptació de la present política de protecció de dades.
  Aquests consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment a través dels mitjans facilitats en cada news letter que se’t remeti.
 • El termini de conservació: Les teves dades es conservaran mentre no sol·licitis la baixa del servei o la seva supressió.

AGENDA DE CONTACTE

Tractem les teves dades personals per a gestionar les comunicacions, els contactes i relacions professionals establertes.

 • Legitimació: La base legal per al tractament de les teves dades és: (i) el teu consentiment que es considera atorgat amb el envio de les teves sol·licituds, (ii) la relació contactual establerta i/o (iii) l’interès legítims de JAVI LOPEZ per a informar sobre les activitats com a eurodiputat del PSC.
 • El termini de conservació: Les teves dades es conservaran mentre no sol·licitis la supressió.

 

FORMULARI PREGUNTA A LA COMISSIÓ:

Tractem les dades personals per a atendre les sol·licituds que ens facis arribar a través del formulari “pregunta a la Comissió” habilitat en la web

 • Legitimació: La base legal per al tractament és el teu consentiment que es considera atorgat amb el va enviar del formulari i la consegüent acceptació de la present política de protecció de dades.
 • El termini de conservació: Les teves dades seran eliminades una vegada atesa la sol·licitud.

 

3.- A qui comunicarem les teves dades personals?

Les dades personals no es comunicaran a tercers excepte per obligació legal i a jutges i tribunals en el marc d’una petició judicial.

Transferència internacional de dades:
Per a dur a terme els envios de news letter utilitzem Mailchimp:
MailChimp compta amb servidors allotjats fora de l’espai econòmic europeu, concretament als EUA i aquesta adherit a l’EU-US Privacy Shield (pots consultar la informació aquí), aprovat pel Comitè Europeu de Protecció (MailChimp. 675 Ponce de Leon Ocell NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308).

 

4.- Quins són els teus drets?

Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre quines dades està tractant JAVI LÓPEZ en tot moment. A continuació, t’indiquem els teus drets:

 • – Dret d’accés a les teves dades personals i obtenir una còpia d’aquests.
 • – Dret a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.
 • – En determinades circumstàncies, podràs sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions
 • – En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podràs oposar-te al tractament de les teves dades. JAVI LÓPEZ deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • – Portabilitat: tindràs dret a rebre les dades personals que t’incumbeixin, que hagis facilitat en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica quan: a) el tractament estigui basat en el consentiment o en un contracte, i b) el tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.
 • – T’informem del teu dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (AEPD.- www.agpd.es) en el cas que no hagis vist satisfet l’exercici dels teus drets aquí indicats.

Per a exercir els citats drets pot posar-se en contacte a través de l’e-mail privacy@javilopez.eu indicant la següent informació:

 • Nom y cognoms
 • Número DNI
 • Adreça de correu electrònic de contacte
 • Dret que desitges exercitar
 • Dades sobre els quals realitzes la teva sol·licitud

En el termini màxim d’un (1) mes resoldrem la teva sol·licitud notificant-t’ho al teu mail indicat.

 

5.- Seguretat del tractament

Tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació, i la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats del tractament, així com riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i llibertats de les persones físiques, JAVI LÓPEZ aplicarà mesures tècniques i organitzatives apropiades per a garantir un nivell de seguretat adequat al risc, que evitin la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservats o tractats d’una altra forma, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.